SWOT analýza

Prostredníctvom SWOT analýzy určím silné a slabé stránky podniku aj príležitosti a hrozby na predmetnom trhu.

Čítajte viac