Čo ma naučil Tomáš Baťa?

Tieto odkazy Tomáša Baťu sa snažím aplikovať na môj život.


"Zlepšite sa vo svojej práci a naučte sa niečo nové."

Každý deň sa snažím vzdelávať online aspoň na 45 minút - 1 školská hodina ma posúva vpred každý deň. Zameriavam sa na obasti Manažment, Marketing a Inovácie.


"Dobre sa naučte aspoň jeden cudzí jazyk."

Snažím sa vzdelávať v Anglickom jazyku -> čítam noviny New York Times, The Guardian. Pozerám filmy na Netflixe a Apple TV+.


"Dosiahnite čo najvyššie úspory."

Snažím sa moje zvyšné úspory investovať rozumne do akcií, firiem a nehnuteľností.


"Zdokonaľujte sa najviac v tom, čo vám chýba a čo najviac potrebujete."

Niečo čo neviem vnímam, ako výzvu a v krátkom čase sa to snažím doštudovať."Vyberte si vhodné čítanie. Také, ktoré sa nezaoberá úpadkom a zánikom, ale naopak smeruje k rastu a prosperite."

Čítam odbornú literatúru, ktorá ma posúva vpred.


"Športom utužujte svoje telo i dušu."

Behám a cvičím jogu.


"Naučte sa spoločenskému správaniu."

S mojimi kolegami si rád vyjdem na kávu alebo pivo aj odbornú konferenciu."Majte radi prácu, ktorú robíte, len tak ju môžete vykonávať dobre, svedomite a s nadšením."

Púšaťam sa iba do aktivít ktoré ma bavia a napĺňajú."Zdieľajte svoje skúsenosti. Len zdieľané skúsenosti majú cenu."

To, čo sa naučím a funguje mi rád zdieľam s inými."Získajte si svojich ľudí. Vytvorte si vzťah k svojim spolupracovníkom, zaujímajte sa o nich nielen ako o pracovníkov, ale aj ako o ľudí. Žiadny človek nebude pracovať zo všetkých svojich síl pre človeka, ktorého nemá rád."

Keď riadim tím ľudí snažím sa zaujímať o ich potreby, priania aj motivácie."Myslite na svojich ľudí. Myslite na to, ako zlepšiť ich pracovné podmienky. Myslite na to, či by ste chceli byť svojím vlastným spolupracovníkom."

Snažím sa svojim kolegom vždy vytvoriť ideálne podmienky na prácu a rast."Učte sa pracovať technicky. Využívajte všetky dostupné prostriedky k racionalizácii svojej práce. Premýšľajte o svojich každodenných činnostiach."

Do všetkých činností sa snažím prinášať inovácie a automatizáciu.