360° spätná väzba je dar!

360° spätná väzba je efektívny spôsob hodnotenia zamestnancov, kde je zamestnanec hodnotený zo všetkých možných strán.


Spätnú väzbu vnímam, ako dar.


Viacnásobné hodnotenie pracovníka z rôznych strán poskytuje komplexnejší pohľad. Získaná spätná väzba poskytuje obraz o tom, ako kolegu vníma jeho priame okolie.  Hodnotenie dáva nadriadený manažér, kolegovia z rovnakej úrovne, podriadení zamestnanci, prípadne aj zákazníci, s ktorými prichádza hodnotený do styku. Okrem toho manažér musí ohodnotiť aj sám seba, čo býva niekedy najťažšie. 


Kritéria nastavte vopred!

Je vhodné ak sú manažéri hodnotení na základe dopredu vybraných kompetencií, resp. kritérií, ktoré by mali zodpovedať pracovnému zaradeniu, pracovnej náplni aj povahe práce.


Kedy používať 360 stupňovú spätnú väzbu?

360 stupňová spätná väzba je silný nástroj systémového rozvoja ľudí. Opakované použitie 360 stupňového hodnotenia prispieva k zvýšeniu spokojnosti aj efektivity firmy. Spätná väzba môže byť použiteľná pri personálnych rozhodnutiach ako:
  • výber zamestnancov, 
  • odmeňovanie zamestnancov, 
  • zaradenie kolegov do tímu, 
  • znižovanie stavov vo firmách, 
  • preraďovanie zamestnanca a i... 

Ako používať 360 stupňovú spätnú väzbu?

Prvým krokom je príprava na hodnotenie (stanovenie postupu a kritérií...). Súčasťou kritérií by mali byť aj akútne potreby vašej firmy. Forma 360 stupňovej spätnej väzby môžu byť dotazníky, ankety alebo osobné rozhovory. V prípade dotazníkov odporúčam využiť efektívne online nástroje, ktoré majú viacero výhod: sú rýchlejšie, jednoduchšie, menej náročné a zaručujú anonymitu hodnotiteľov.


Potrebujete poradiť?

Ozvite sa mi kedykoľvek TU.