Aké metódy používam č.1 ?

RACI matica

V agilných tímoch sa snažím definovať role aj prostredníctvom matice zodpovednosti RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).D.M.A.I.C.

DMAIC používam na zlepšovanie, optimalizáciu a stabilizáciu obchodných procesov a návrhov.Ganttov diagram

Ganttov diagram používam pri riadení projektových úloch zobrazených v čase.Agilné techniky

Medotika SCRUM pri riadení najmä IT tímov mi pomáha zaručiť rýchlu spätnú väzbu, neustále zlepšovanie tímu aj rýchlu adaptáciu na zmeny.Biznis koučing

Biznis koučing používam na osobný a profesný rozvoj členov tímu. Pravidelný koučing tímu pomáha dosahovať firemné ciele a otvára nové možnosti pre zvýšenie efektivity, spokojnosti a pracovného výkonu.Model Canvas

Môj obľúbený Business Model Canvas nazerá na váš biznis z kľúčových uhlov pohľadu.Kaizen

Japonsku metódu Kaizen rád používam na postupné zlepšovanie a optimalizovanie procesov a pracovných postupov, čo vedie k zvyšovaniu kvality a znižovaniu nepodarkov a úspore materiálu aj času.


PDCA cyklus

Metódu PDCA cyklus (Plan, Do, Check, Act) využívam na postupné zlepšovanie kvality výrobkov, služieb, procesov, dát a i.