Aké metódy používam č.2 ?

Brainstorming, SWOT analýza, STEEP analýza, BCG matica, 6 klobúkov, S.C.A.M.P.E.R., Myšlienkové mapy


Brainstorming

Brainstorming je kreatívna metóda, ktorú používam na získavanie nápadov na riešenie firemných problémov.SWOT analýza

SWOT analýzu používam na odhalenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb.STEEP analýza

STEEP analýzou hodnotím politické, ekonomické, sociálne aj technologické faktory, ktoré vplývajú na váš biznis.BCG matica

Prostredníctvom BCG matice nájdem vaše Otázniky, Hviezdy, Dojné kravy, Psi.6 klobúkov

Prostredníctvom kreatívnej techniky šiestich mysliacich klobúkov sa pozriem na jednen problém zo 6 rôznych uhlov pohľadu.S.C.A.M.P.E.R.

Pri metóde SCAMPER využívam kroky: SUBSTITUTE, COMBINE, ADAPT, MODIFY, PUT, ELIMINATE, REVERSE na riešenie problému.Myšlienkové mapy

Myšlienkové mapy využívam, ako pomôcku na usporiadanie informácií a nápadov pri riešení problémov aj biznis rozhodovaní.


Marketingový mix

Analyzujem vaše produkty a služby formou Marketingového mixu 4P, 6P, 7P, 8P, 4C...360° spätná väzba

Spätnú väzbu vnímam, ako dar. 360° spätná väzba je efektívny spôsob hodnotenia zamestnancov, kde je zamestnanec hodnotený zo všetkých možných strán.