Moje obľúbené metódy z Japonska!

Moje obľúbené metódy z Japonska: Kaizen, Poka Yoke ポカヨケ, Kano Model

metóda Kaizen

Japonsku metódu Kaizen rád používam na postupné zlepšovanie a optimalizovanie procesov a pracovných postupov, čo vedie k zvyšovaniu kvality a znižovaniu nepodarkov a úspore materiálu aj času. Dôležitou súčasťou metódy je zapojenie pracovníkov z rôznych útvarov a úrovní (od radových zamestnancov až po manažérov).

Metóda Kaizen zlepšuje tiež komunikáciu, klímu aj firemnú kultúru organizácie a prispieva k motivácií a zlepšeniu pracovného výkonu.


Poka Yoke ポカヨケ

Metóda Poka Yoke pomáha zabraňovať vznikaniu zbytočných chýb pri výrobe vďaka rôznym technikám. 


Kano model

Kano model rozdeľuje parametre produktov a služieb do 3 skupín:

  • Základné parametre, ktoré musia byť vždy splnené - základná / pasívna / očakávaná kvalita = zákazník ich splnenie vyžaduje automaticky
  • Požiadavky od zákazníka - nazývajú sa aj "hlas zákazníka" = čím viac ich firma naplní, tým je zákazník spokojnejší
  • Parametre “niečo navyše” - aktívna kvalita = vzbudzuje u zákazníka nadšenie. Splnenie týchto parametrov je pre zákazníka nečakane -> zákazník je nadšený a príjemne prekvapený