Načo používam Raci maticu?

V agilných tímoch sa snažím definovať role aj prostredníctvom matice zodpovednosti RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).


Z čoho sa skladá RACI matica?

  • R (Responsible) určuje kto je zodpovedný za výkon zverenej úlohy
  • A (Accountable / Approver) určuje kto je zodpovedný za celú úlohu (že je vykonaná)
  • C (Consulted) určuje kto môže dať rady a konzultácie k danej úlohe
  • I (Informed) určuje kto má byť informovaný o priebehu plnenia úlohy
  • V (Verify) určuje kto má úlohu verifikovať - napríklad expert, alebo kľúčový používateľ
  • S (Sign-off) určuje kto ukončí aktivitu 


Kedy využívam RACI maticu?

RACI maticu používam na rozdelenie a priradenie zodpovedností členom tímu pri úlohách a činnostiach, do ktorých zasahuje a "hovorí" viac ľudí (úlohy ktoré majú potrebné schvaľovanie, feedbackovanie a ďalšie kroky).


Potrebujete poradiť?

Ozvite sa mi kedykoľvek TU.