Prečo používam Model Canvas?

Prostredníctvom metodiky Business Model Canvas sa detailne pozerám na hlavné súčasti vášho biznisu:


Aktivity

Aké sú kľúčové činnosti, pre vašu firmu (napr. obchod, výroba, komunikácia, marketing a i.)?


Zdroje.

Všetko dôležité, čo potrebujete k zabezpečovaniu kľúčových aktivít (napr. ľudské zdroje, fyzické zdroje, finančné zdroje, duševné vlastníctvo a i.).


Hodnota pre zákazníka.

Akú hodnotu prinášajú vaše produkty a služby? Aký problém zákazníkovi riešite?


Partneri.

Aké sú kľúčové subjekty a osoby, pre váš biznis?


Distribúcia.

Ako sa produkt alebo služba dostane k zákazníkovi?


Zákazník.

Kto je kľúčový zákazník, ktorý prináša do firmy zisk?


Vzťahy so zákazníkmi.

Ako vytvoriť dlhodobý vzťah so zákazníkmi?


Náklady.

Aké fixné a flexibilné náklady má firma?


Zisk.

Za čo vaši zákazníci platia, čo všetko tvorí cenu?


Využitie:

Model Canvas pomáha robiť lepšie manažérske, marketingové a obchodné rozhodnutia.


Potrebujete poradiť?

Ozvite sa mi kedykoľvek TU.