Robím Mystery Shopping!

Podľa vopred dohodnutého scenára preverím kvalitu vašich zamestnancov. Ohodnotím obsluhu aj predajný proces. Zameriam sa na správanie a prístup personálu.

Ako Mystery Shopper počas Mystery Shoppingu zhodnotím ich znalosti, komunikačné a predajné zručnosti či dodržiavanie predpísaných štandardov.

Celú návštevu Mystery Shopping zdokumentujem a pripravím výstup, v ktorom ohodnotím a okomentujem zákaznícku skúsenosť.


Využitie:

Mystery Shopping prispieva k zvýšeniu kvality a efektivity vášho predaja.