SWOT analýza

Prostredníctvom SWOT analýzy určím silné a slabé stránky podniku aj príležitosti a hrozby na predmetnom trhu.

  • Silné stránky (Strengths) pomáhajú dosahovať firemné ciele
  • Slabé stránky (Weaknesses) sťažujú napĺňanie firemných cieľov
  • Príležitosti (Opportunities) sú externé podmienky, ktoré môžu pomôcť firme k dosiahnutiu cieľov
  • Ohrozenia (Threats) sú externé podmienky, ktoré môžu sťažiť firme dosahovanie cieľov

Potrebujete poradiť?

Ozvite sa mi kedykoľvek TU.