Čo sa podarilo?

  • Letakomat.sk Riadenie tímu. Inovácia a nastavenie email marketingu. Zvýšenie OTR, CTR, zárobku.
  • Kimbino.green Riadenie tímu. Inovácia a nastavenie email marketingu. Zvýšenie OTR, CTR, zárobku.
  • Qsxl.com Inovácia komunikácie a nastavenie B2B marketingovej stratégie.
  • FreshAndRoll.sk Inovácia komunikácie a nastavenie marketingovej stratégie. Zvýšenie dosahov a interakcií.
  • Uniza: Učenie predmetov Manažment a Manažérske rozhodovanie. Účasť na medzinárodných konferenciách, prispievanie do renovovaných svetových časopisov. Výskum v oblasti inovácií.
  • a i.