Môj príbeh.

Mal som iba 5 rokov, keď som rodičom prvý krát oznámil, že budem manažér. Vtedy sa na tom iba pousmiali. V škôlke som sa odmietal hrať s autíčkami a preferoval som niečo tvoriť na výkres či skladať lego. Na základnej škole som bol usilovný žiak. Pokračoval som na gymnázium, kde som sa v roku 2007 zamiloval do marketingu. V osudový večer som vymenil pozeranie seriálu na Markíze s rodičmi za prenos z predstavenia prvého iPhonu. Úžasná a inšpiratívna prezentácia mi spôsobila zimomriavky a zápal pre moju budúcu prácu. Vybral som si štúdium manažmentu a marketingu na Fakulte Riadenia a Informatiky, ktorý som neskôr aj 3 roky učil. Večerné pivo s kamarátmi som často vymenil za prednášky Learn2Code, Google Digitálna Garáž, Digitálna Univerzita a i. Po večeroch som navštevoval výberový predmet Povolanie podnikateľ, ktorý učili podnikatelia z praxe. Pravidelne som navštevoval podujatia Best Guest, na ktorých predstavovali svoje príbehy a know-how najlepší slovenskí podnikatelia vrátane Michala Meška (Martinus), Miša Trubana (WebSupport), Ľuba Fellnera (CK Bubo) a i.  Získané vedomosti z manažmentu a marketingu som si overil v praxi vo firmách z oblasti stavebníctva, gastronómie, športu, zdravotníctva, školstva, online technológií a digitálnych značiek. Pracoval som napríklad ako marketingový špecialista alebo email marketing manažér.

Moje CV,

motivačný list vám predstavím osobne.

2021 - 

Možno vaša firma?

Rád si vyhrniem rukávy a pomôžem aj vašej firme.

2019 - 2020

Email Marketing Manažér

 • Riadenie oddelenia
  • Stanovenie a dosahovanie cieľov
  • Zodpovednosť za riadenie a motiváciu tímu
  • Zodpovednosť za odosielanie viac ako 300 miliónov e-mailov ročne do viac ako 30 krajín
  • Reporting dosiahnutých výsledkov vedeniu firmy
 • E-mail marketing
  • Určenie kľúčových segmentov 
  • Tvorba stratégie pre kľúčové segmenty 
  • Plánovanie a vyhodnocovanie e-mail marketingových kampaní 
  • Monitorovanie kľúčových ukazovateľov (doručiteľnosť e-mailu, OTR, CTR, Bounce rate, Spam rate, reputácia odosielateľa, IP reputácia, ...)
 • Práca s nástrojmi
  • Komunikácia: Slack 
  • To-Do: Monday 
  • Správanie zákazníkov: Google Analytics
  • Trendy na trhu: Google Trends 
  • Email marketing: MxToolbox, Postmaster Tools, Testi.at a i. 
  • Reporting: Google Sheets
  • Grafy: Google Data Studio

2018 - 2019 

Marketingový špecialista pre Bistro.sk

 • Správa sociálnych sieti
  • Tvorba stratégie pre sociálne siete (FB, Instagram) 
  • Vytváranie obsahu a produkcia príspevkov 
  • Budovanie komunity a aktívna práca s fanúšikmi
 • E-mail marketing
  • Tvorba stratégie pre email marketing 
  • Tvorba newsletterov pre kľúčové segmenty
 • Práca v tíme
  • Tvorba a napĺňanie marketingovej stratégie 
  • Tvorba a realizácia súťaži (Bistrománia a i.) 
  • Aktivity pre posilnenie značky Bistro.sk
 • Práca s nástrojmi
  • To-Do: Monday 
  • Správanie zákazníkov: Google Analytics
  • Trendy: Google Trends 
  • Email marketing: MailChimp 
  • Reporting: Google Sheets
  • Reklamné kampane: Facebook Ads Manager a i.

2015 - 2018

Výskumný a vedecký pracovník, FRI, Uniza

 • Výskum v oblasti inovácií a inovačného manažmentu
  • Vytvorenie modelu Tvorby a riadenia inovačných procesov 
 • Vyučovanie predmetov
  •  Manažment, Manažérska komunikácia
 • Prezentovanie pred publikom
  • Príprava prezentácií v Keynote, Power Point, Prezi
  • Prezentácia pred publikom na podujatiach Kam na Vysokú, Gaudeámus, Profesia Days
 • Tvorba formulárov vo Formuláre Google 
  • Komunikácia s IT firmami
  • Zisťovanie spätnej väzby na rôzne IT podujatia 
 • Účasť na medzinárodných konferenciách (CZ, PL)
  • Účasť na medzinárodných konferenciách so zameraním Manažment, Marketing, Inovácie 
  • Tvorba článkov v angličtine do Web of Science a Scopus
  • Prezentovanie pred odborným publikom


Freelance počas PhD. štúdia

 • Marketingová stratégia a inovácie pre QSXL The Search Company 
  • Hĺbková vstupná analýza všetkých marketingových nástrojov 
  • Stanovenie kľúčových segmentov 
  • Návrh online marketingovej stratégie a reklamných kampaní 
  • Komunikácia s vedením firmy (z Holandska) iba v anglickom jazyku
 • Marketingová komunikácia pre TK Žilina
  • Stanovenie kľúčových segmentov (aktívni hráči, rekreační hráči, deti) 
  • Návrh a tvorba web stránok cez WordPress 
  • Off-page a On-page SEO optimalizácia
  • Social Media Marketing 

Milujem prírodu.

Nahliadnite do môjho súkromia.